Ved at bruge selectadna.dk accepterer du vores brug af: url som er beskrevet i vores politik om cookies.

FAQs (Spørgsmål & Svar)

Se vores korte Spørgsmål & Svar video (3.43 min.) Afspil videoen og få svar på mange  spørgsmål som kunder har stillet. Flere Spørgsmål og svar kan læses nedenfor.


Q. Hvorfor frygter indbrudstyve, røvere og hælere SelectaDNA?
A.  Kriminelle vil ikke knyttes til et gerningssted - og det bliver de, hvis de har stjålet genstande, der er mærket med DNA. DNA-mærkningen trækker et spor med sig og gør det farligt at være kriminel.
 
Q. Lyser politiet efter SelectaDNA mærkninger?

A.  Politiet har UV-lygter som bruges til at finde frem til DNA-mærkede ejendele. DNA-mærkningen lyser kraftigt blåt når det bliver belyst.

Q. Hvordan skal jeg mærke mine ejendele?
A.  Hver beholder indeholder et unikt syntetisk DNA i et vandbaseret UV-klæbemiddel, som indeholder hundredvis af mikroprikker (ses som små sorte prikker i væsken). Dyp den medfølgende podepind i flasken efter at flasken er blevet rystet i ca. 30 sek. og sørg for at du kun har en meget lille mængde af væsken på podepinden med mirkoprikker i. Mærk dine ejendele på ikke synlige steder. Et eksempel kunne være en designerstol. Mærk stolen  fx i bunden af stellet, eller under sædet hvor der er samlinger, sprækker osv. Det er egntlig en meget lille mængde der skal påføres på størrelse med en 1 krone og i et fint tyndt lag. Det afhænger også af hvad det er der mærkes. Er det en Solitaire ring, så ville man skulle duppe lidt på de "arme" som holder stenen.
Jo større mængde der påøres og jo tykkere lag, jo mere synligt er mærkningen.
En PH lampe kan mærkes i toppen over fatningen hvor pæren isættes. Er det fx værktøj så betyder det ikke noget at det får lidt ekstra væske, da det er noget som bruges ofte eller dagligt.
Selv en lille mængde er nok til at politiet kan finde mærkningen med deres UV-lygter, derfor tænk over hvor du anbringer mærkningen og gerne 2 steder på hver ejendel.

Q. Skal jeg bruge væsken i SelectaDNA kittet inden for en vis tidsperiode?
A.  Et SelectaDNA Kit kan du have liggende i køleskab i op til 12 måneder uåbnet fra den dag du modtog det. Herefter har du max. 4 måneders holdbarhed til at anvende væsken på dine ejendele. Dvs. vælger du at anvende væsken indenfor de føeste 12 måneder, så har du 4 måneder til at påføre den på dine ejendele. Flasken kan åbnes flere gange i løbet af de 4 måneder, bare du husker at lægge flasken tilbage i køleskabet med helt tæt skruet låg.

Q. Kan mine ting tage skade?
A. Nej, de tager ikke skade. Produktet fås også som Indbrudsspray og Forsvarsspray, som markerer/knytter personen til gerningsstedet. Produkterne giver heller ikke personskader.

Q. Hvad hvis man sælger DNA-mærkede ejendele til ny ejer f.eks. på dba.dk?
A. Det er nemt. I databasen hvor ejendelen er registreret er der en link NY BRUGER, hvor den nye ejeres informationer indtastes,
Det betyder ikke noget at der er flere ejere der står reg. med samme DNA kode, idet politiet altid vil kunne se historikken for registranter og se hvilken ejendel der er tale om..

Q. Hvad består produktet af?
A.  Hver beholder indeholder et unikt syntetisk DNA i et vandbaseret UV-klæbemiddel, som indeholder hundredvis af mikroprikker.

Q. Er SelectaDNA helt sikkert - og hvis ja, hvad gør det sikkert?
A. Ja, det er det eneste sikre retsmedicinske mærkningsprodukt på markedet. Det kan ikke analyseres uden forudgående kendskab til 'nøgle Codes", og kan derfor ikke kopieres af tredjepart. Da det består af syntetisk DNA, er antallet af mulige unikke koder uendelige. 

Q. Er SelectaDNA giftigt eller sundhedsskadeligt?
A. Nej, der foreligger dokumentation for at det er miljømæssigt, sundsikkert og er ikke giftigt.
 
Q. Hvorfor indeholder SelectaDNA et UV sporstof?
A. Hvis et stjålet emne genfindes, kan politiet med en UV-lampe let finde frem til DNA mørkningen og tage en prøve til analyse eller aflæse mikroprikken.
 
Q. Hvilke oplysninger opbevares på mikroprikker?
A. Kundernes unikke SelectaDNA registreringskode og vores LPS1224 database-telefonnummer, hvor kundernes detaljer er gemt.
 
Q. Hvordan ser mikroprikker ud?
A. De ligner små flade runde prikker på størrelse med knappenålshoveder, og kan ses med det blotte øje. Under et mikroskop kan den unikke kunde kode aflæses, samt database-telefonnummeret. 
 
Q. Er databasen helt sikker?
A. Den internationale database er i overensstemmelse med Loss Prevention Certification Board standarder, og opfylder alle de sikkerheds akkrediteringer der skal til for at få maksimal sikkerhed. I alle lande hvor SelectaDNA er repræsenteret, der har politiet adgang til at søge i den døgnet rundt. Så ejendele som bliver fundet af politiet i f.eks. Polen eller andet land kan også returneres til rette ejer.
 
Q. Er der en månedlig eller årlig afgift?
A. Der betales IKKE en månedlig eller årlig afgift for SelectaDNA mærknings KIT. Specielle forhandler forhold kan dog undtagelsesvis forekomme.
 
Q. Betyder det, at ethvert mærket element er registreret i hele produktets levetid?
A. Vi garanterer at mærkningen holder i 5 år og at registreringen i den internationale database er registreret så længe produktet eksisterer.
 
Q. Hvorfor skal vi bruge advarsler og vinduesklistermærker?
A. Disse fungerer forebyggende, da de advarer tyve, både inde i og uden for lejligheden, huset eller bygningen med DNA-beskyttelse. Advarselsmærkaterne er sikrede, så hvis de bliver forsøgt fjernet vil de gå i mange bitte små stykker.
 
Q. Hvad sker der, hvis jeg vil sælge eller forære en markeret ejendel væk?
A. Login på din konto med din email og din egen oprettede adgangskode og specificer den ejendel du vil sælge. Ved at specificere, så fortæller du mere detaljeret hvad det er for en ejendel og, herefter kan du klikke på NY EJER eller NY REGISTRERET BESIDDER, hvis ejendelen er solgt til anden part eller midlertidigt lånt ud og indtaste oplysninger for den nye ejer eller det midlertidige udlån.

Q. Hvem mærker mine ting?  
A. Når du har købt SelectaDNA mærker du selv de ønskede ting og registrerer dernæst dine mærkede ejendele i on-line databasen. 

Q. Kan jeg få det af igen?
A. Genstande vil være mærkede i hele produktets levetid. På hud og tøj, som bliver vasket vil mærkningen holde ned til et par uger.

Q. Kan man se det med det blotte øje
A. Ja, SelectaDNA som smøres på kan, ved nøjere eftersyn ses ved tykke lag - men er ellers nærmest usynligt for det blotte øje.

Q. Udsender SelectaDNA nogen form for stråler?
A. Nej: Vi har fået verificering fra SDS med Sikkerhedsdatablad at produktet er klassificeret som ikke farligt.

Q. Er det farligt at røre ved?
A. Nej. Vi har fået verificering fra SDS med Sikkerhedsdatablad at produktet er klassificeret som ikke farligt.

Q. Kan I se mine DNA og gemmer i dem?
A. Alt registreres i vores sikre database, som politiet blandt andet også har adgang til.

Q. Kan man følge mine produkter på internettet lige som med GPS-tracking?
A. Alle kundens mærkede ejendele ligger i databasen og kan følges der.

Q. Hvis jeg sælger mine ting, hvad så med den nye ejer – tror I så han har stjålet dem?
A. Nej, sælges ting omregistreres de til den nye ejer.

Q. Hvis der er en ny ejer, kan han så mærke med sin egen DNA-sporing? Og kan man have to slags DNA-sporing på det samme udstyr?
A. Man vil ikke under normale forhold have mere end ét DNA-spor. I stedet vil produktet omregistreres til ny ejer og ejers adresse

Q. Kan tyven fjerne sporingen?
A. Nej, væsken indeholder det unikke DNA og kan ved blot et skrab identificeres og knyttes til kunden. 

Q. Hvad sker der, hvis en tyv formår at fjerne alle mikroprikker fra en stjålet vare?
A. Ved at anvende løsningen på riller, sprækker og teksturerede overflader, vil et spor af klæbemidlet (indeholdende både UV-sporing og DNA) altid være til rådighed for retsmedicinsk analyse.
 
Q. Hvilke standarder og akkrediteringer skal Selectamark have?
A. Selectamark er ISO 9001-2000 akkrediteret og har LPS 1224 akkreditering for deres sikre database. De blev etableret i 1985 og har en Secured by Design licens.

Q. Er der overflader som SelectaDNA har svært ved at hæfte på?
A. Der kan være ting som ikke har den samme hæftningsevne - selv inden for samme gruppe. Det kunne være porcelæn som vaser mm. som sagtens kan mærkes, f.eks. i bunden, hvor imod en musselmalet tallerken ikke tager imod væsken på samme måde. Det afhænger af overfladestrukturer og producenternes behandlingsmåder, disse varierer og kan besværliggøre hæftningsevnen.